Comisión Directiva

  • Presidente, FIRLEY Catalina.
  • Secretario, PARADELO Martín.
  • Secretario de Asuntos Profesionales, GELMAN Liliana.
  • Tesorero, SOSA GALLARDO Maximiliano.
  • Vocal 1°, ZAYA Alejandro.
  • Vocal 2°, MARTELLOTTO Gladys.
  • Vocal 3°, FORESI Ana María.

Órgano de Fiscalización

  • Titular del Órgano de Fiscalización, GIANA KARINA.
  • Suplente del Órgano de Fiscalización, SZULC SONIA.