Comisión Directiva

  • Presidente, FIRLEY Catalina.
  • Secretario de Actas, CANALS Norma.
  • Sec. Asuntos Profesionales, FILI Teresita.
  • Tesorero, SOSA GALLARDO Maximiliano.
  • Vocal Primero, GUIDI Andrés.
  • Vocal Segundo, FORESI Ana María.
  • Vocal Tercero, GONZALEZ Ana Carolina.
  • Vocal Suplente, CRUELLAS Teresita.
  • Titular Organo de Fiscalización, HERRERO Mónica.
  • Suplente Organo de Fiscalización, CARRANZA Gisella.